Current Issue

Vol 28 No 2 (2020)
Published: 2020-08-18
View All Issues

Drodzy Czytelnicy i Autorzy

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dnia 23 grudnia 2015 r.) przyznało 12 punktów za recenzowaną publikację naukową w naszym czasopiśmie Archives of Polish Fisheries.

Z przyjemnością informujemy rownież, że czasopismo Archives of Polish Fisheries (ISSN 2083-6120, 2083-6139) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 121,19 pkt.

SCImago Journal & Country Rank


Digitalizacja czasopisma Fisheries & Aquatic Life (Archives of Polish Fisheries) – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 689/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę