Digitalizacja czasopisma Fisheries & Aquatic Life (Archives of Polish Fisheries) – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 689/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę